28 dic. 2015

A votación da CUP

A formación política catalana CUP votou si investían ou non a Artur Mas como presidente da Generalitat de Cataluña. Votaron 3030 afiliados e resultou que o resultado final foi un empate, e decir 1515 a favor e 1515 en contra.
Trátase de saber cal é a probabilidade de que isto aconteza.
Consiste en depositar 3030 papeletas, onde se vota SI ou Non. A probabilidade de que nunha papeleta figure SI é de 1/2.
Si consideramos o suceso a A = “voto favorable” e a variable aleatoria X = “número de votos favorables”, resulta ser unha binomial B(3030, 1/2)  (n=3030; p=1/2)
A probabilidade de que empaten é P(X=1515), é decir:
Esto quere decir que nun 1,45% dos casos se produciría un empate.